روزنامه نگار نوشيروان: با ترور «روزنامه نگار» رئیس کشور فراری و ترور شد
آنچه را که امروز (2/18/2021) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

با ترور «روزنامه نگار» رئیس کشور فراری و ترور شد

جمهوري نيكاراگوئه انتخاب شد و شش سال بر این کرسی نشست بر ضد ساموزا رئیس وقت کشور و خانواده اش مي نوشت.
    چامورو «ساموزا» را به ديكتاتوري و بستگانش را به فساد اداري ـ اقتصادي متهم كرده بود. ساموزا رسما به ترتيب دادن قتل چامورو متهم شد و در تبعيد به قتل رسيد.

    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved