روزنامه نگار نوشيروان: لس آنجلس تایمز 139 شد
خاطرات گذشته

لس آنجلس تایمز 139 شد

مالکیت لس آنجلس ـ یکی از روزنامه های معروف آمریکا ـ تاکنون چندین بار دست به دست شده است. دو موسس نخستِ این روزنامه چون نتوانستند به سود دهی برسند آن را به «کمپانی میرور» که لس آنجلس تایمز را در چاپخانه خود چاپ می کرد فروختند. کمپانی مالک لس آنجلس تایمز در جوار این روزنامه، شبکه سی بی اس را تاسیس کرد و بعدا آن را فروخت.
    
Cole
Cole

    
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved