روزنامه نگار نوشيروان: بهای زمین در نارمکِ امروز (آبان 1394)، یک میلیون برابر تیرماه 1335 (59 سال پیش)
آنچه را که امروز (11/8/2015) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

بهای زمین در نارمکِ امروز (آبان 1394)، یک میلیون برابر تیرماه 1335 (59 سال پیش)

طبق یادداشت های روزانه که در کلاس دور اول آموزش روزنامه نگاری ایران، توصیه شده بود برای همیشه آنهارا نگهداری کنیم، اواخر تیرماه 1335 از من (کارآموز روزنامه نگاری در اطاق خبر روزنامه اطلاعات) خواسته شد که بهای زمین های ساختمانی سه ناحیه تهران؛ نارمک، یوسف آباد و عباس آباد را به دست آورم و گزارش کنم.
    نخست به نارمک رفتم که 2 ـ 3 سال پیش از آن، دولت زمین هایش را به صورت قطعات 200 و 400 متری به کارمندان خود و معلمان جهت ساختن خانه، به هر متر 4 تومان به اقساط طولانی فروخته بود، ولی دادن سند رسمی را به سال های دهه بعد موکول کرده بود.
    در اینجا، یک واسطه فروش مستغلات به من گفت که بر حسب شمالی و جنوبی بودن زمین، هر متر مربع فعلا 8 تا 9 تومان معامله می شود. در عباس آباد، هر متر 18 تا 23 تومان بود و در یوسف آباد، زمین های «ندید!» یعنی که مشاهده، پیش از معامله مقدور نبود هر متر مربع 18 تا 20 تومان و سایر زمین ها 24 تا 32 تومان.
    چند روز پیش (اکتبر 2015) از یک واسطه مستغلات در نارمک بهای زمین (عمدتا خانه هاي کلنگی) را پرسیدم گفت هر متر مربع 8 تا 9 میلیون تومان یعنی که در طول 59 سال، هر متر زمین در آن کوی تهران یک میلیون برابر گران شده است!!.
    

بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved