روزنامه نگار نوشيروان: ایجادِ آنلاین www.historian-nushiravan.com با هدف انعکاس رویدادهایِ روز که تاریخ می شوند
آنچه را که امروز (8/9/2013) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و ....

ایجادِ آنلاین www.historian-nushiravan.com با هدف انعکاس رویدادهایِ روز که تاریخ می شوند

برخي از رويدادهاي روز آغازگر يک فصل تازه در تاريخ اند و يا ريشه در گذشته دارند، پند و اندرز داده و يا اینکه، يک و حتی چند ضعف را نشان مي‎دهند، آغاز يک تحول و يا ارتکاب يک اشتباه را منعکس و از پايان فعاليت و حيات يک فرد و يا برهه ای حکايت مي‎کنند، هشدار مي‎دهند و از اين قبيل. «اين» را هم در رديف تاريخ نگاري ژورناليستي قرار داده‎اند که تهيه و تنظيم آن، کار يک «تاريخ نگار ـ روزنامه نگار» است.
     باهدف کمک به انسان و جوامع انساني تصميم گرفته شد که چنين نشريه اي ـ چاپي و آنلاين ـ به وجود آيد. از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران گرفتن مجوز نشريه چاپي تشريفات طولاني دارد و ...، «آنلاين» آن از دهم سپتامبر 2013 (19 شهريور 1392) آغاز به کار مي ‎کند. پشتوانه اين آنلاين، 57 سال تجربه اين جانب (نوشيروان کيهاني زاده) در روزنامه نگاري، تاريخ نگاري و تدريس تاريخ است که از ماه مي 2002 تاريخ آنلاين ايرانيان www.iranianshistoryonthisday.com به صورت «روزنگار ـ کرونیکل و به طریقه ژورنالیستی» را آغاز کرده که بزرگترين آنلاين به زبان فارسي (الفباي عربي و سيريليک) در اينترنت است.
     مولفِ www.historian-nushiravan.com چند آنلاین دیگر دارد ازجمله www.rooznamak.com (یک روزنامه کوچک)، www.journalistnushiran.com (شامل خاطرات روزنامه نگاری خود و سایر روزنامه نگاران، شرح مسافرت ها و مشاهدات و شنیده ها و خوانده ها، تحولات و اخبار مربوط به ژورنالیسم، درباره روزنامه نگاران و اهل قلم، تحلیل و اظهار نظر درباره ضعف ها و قوت های رسانه ها و مواردی از این قبیل)، www.IranianDawnNewspaper.com (نقل مطلب و اخبار ایران از رسانه های خارج از ایران به زبان اصلی)، www.todayinhumanhistory.com (یک کرونیکل ژورنالیستی تاریخ اجتماعی بشر ـ جهانی) و www.mankindhistoryonthisday.com (یک کرونیکل ژورنالیستی تاریخ عمومی ـ سیاسی، نظامی و اقتصادی).
    این آنلاین ها مطلقا مستقل و غیر انتفاعی هستند و به هیج دولت و بنیاد وابستگی ندارند و بعدا کتاب (چاپی و دیجیتالی) خواهند شد. مولف این آنلاین ها در ایالت متحده آمریکا (ایالت ویرجینیا) سکونت دارد.
    
[در زیر دلایل ایجاد www.historian-nushiravan.com و www.journalistnushiran.com آمده است.]


بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

 
 
این ژورنال را از اول شهريورماه 1390 (اگوست2011) آغاز می کنم در دو بخش؛ یک بخش که مربوط به روز است تحت این عنوان  آنچه را که امروز (ذکر تاریخ) برمن گذشت؛ دیدم، شنیدم، انجام دادم، نتوانستم انجام دهم و .... بخش دیگر خاطرات گذشته است ـ خاطرات یک روزنامه نگار در طول 55 سال خبرنگاری، دبیری و سردبیری که داستان واقعی، تاریخ و ازجمله تجربه شخصی هستند، جالب و آموزنده. عنوان این بخش خاطرات گذشته و سپس تیتر مطلب مربوط خواهد بود. امید است که این «تجربه حیات» که نگارنده نمی خواهد با او به گور رود فایده بخش باشد.
متن کامل ...

 


 
 
 
© Copyright 2009   Journalist-Nushiravan.com   All Rights Reserved